Me Murerwa Solange, abana afasha barerewe mu kigo c’impfuvyi( New life to the Nations ) bamugemuriye agakemanyi k’indemesho y’umunezero no gushima.

@Abenegihugu.com – Abana barerewe mu kigo c’impfuvyi ( New life to the Ntions ) bagendeye Marraine wabo Me Murerwa Solange aho bari baje kumugarukirako muvyago yagize vyo kubura umunega wiwe, bakengurutse ukuntu abitaho, abashigikira muri vyose bakaba bari baje bitwaje agakemanyi kuri uyi wa 16/12/2023.

Author: abeadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *